بهداشت آشپزخانه (استفاده از تخته های پلاستیکی در آشپزخانه ها سرطان زا می باشد) ف

بهداشت آشپزخانه (استفاده از تخته های پلاستیکی در آشپزخانه ها سرطان زا می باشد) فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری

 

farhood zafari hashjin iran chef


خیلى ها تخته گوشت چوبى را به دلایل زیباشناختى ترجیح مى دهند اما بعضى ها هم تخته هاى چوبى را به دلیل باقى ماندن میکروب در آن مردود مى دانند. شاید این تصور از تبلیغاتى که براى تخته گوشت هاى پلاستیکى مى شود ناشى شده.
اما تجربه نشان مى دهد تخته چوبى هیچ ضررى ندارد. این تخته ها بهداشتى تر هستند و در واقع براى کارد هم تخته چوبى بهتر است. شایع است که تخته چوبى متخلخل است و موجودات ریز مضر مانند سالمونلا،اى کولاى و لیستریا در آن خانه مى کنند و پاک کردن آنها از سطح تخته چوبى مشکل است و هر ماده غذایى دیگرى که روى آن قرار بگیرد به آسانى آلوده مى شود. از طرفى مى گویند پلاستیک نفوذ ناپذیر است و خیلى آسان تر و بهتر تمیز مى شود.
به رغم وجود این همه شایعات هیچ کس حتى مسئولان بهداشتى این گفته ها را تا سال ???? آزمایش نکرده بودند. در آن زمان میکروبیولوژیست هاى موسسه تحقیقات غذایى دانشگاه ویسکانسین تخته گوشت چوبى و پلاستیکى را به انواع باکترى هاى ایجادکننده مسمومیت هاى غذایى آلوده کردند. چه اتفاقى افتاد؟ بدون شست وشو یا لمس تخته ها، باکترى هایى که روى تخته چوبى بودند ظرف سه دقیقه از بین رفتند. اما باکترى هایى که روى تخته پلاستیکى بودند نه تنها زنده ماندند بلکه در طول یک شب چند برابر شدند.
به این ترتیب به نظر مى رسد چوب خاصیت میکروب کشى طبیعى دارد که پلاستیک فاقد آن است. با این حال اگر در رستوران یا خانه تخته پلاستیکى دارید لازم نیست آن را دور بیندازید و با عجله براى خرید تخته چوبى از خانه بیرون بروید. تا زمانى که تخته پلاستیکى خود را با مواد ضدباکترى بشویید خطرى شما را تهدید نمى کند.
با این حال به شما توسعه می کنیم از تخته گوشت پلاستیکی استفاده نکنید

/ 0 نظر / 23 بازدید