بزرگترین چنگال جهان درایران توسط فرهاد زعفری هشجین

بزرگترین چنگال جهان در ابعاد 12متر توسط فرهاد زعفری هشجین (ایران شف )ساخته شد
دوشنبه، 8 مهرماه 1387

a-fork-in-the-road-by-theboutons-com.jpg
طرح اولیه قبل از ساخت می باشد.

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg

دومین طرح قبل از آبکاری
بزرگترین چنگال جهان در ایران به 12متر رسید.

این چنگال از آهن ساخته شده و در حال آبکاری است با ساخت این چنگال نام سازنده و ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت خواهد شد.
ارگانها،سازمانها،ادارات ،شرکتها،موسسات،هتلداران،رستوران داران و کارخانه داران می توانند جهت اسپانسر از سراسرجهان این چنگال را خریداری کرده و جهت نصب در محل موردنظرشان درحضور صدها خبرنگارداخلی وخارجی بنمایش در بیاورند.
این چنگال غذاخوری در نوع خود درجهان بی نظیر میباشد.

رکورد بعدی بزرگترین فنجان جهان است جهت اسپانسر ونمایش با یکی از ارگانهای مهم درحال مذاکره میباشیم.امیداست انشاالله به توافق برسیم واین فنجان را دریکی از میادین ایران جهت بازدیدجهانگردان و ایرانگردان وجذب گردشگران داخلی و خارجی نصب نماییم.
Cup1-photo.jpg

 

مجری فرهاد زعفری هشجین

/ 0 نظر / 7 بازدید